Regulamin sklepu internetowego http://wena-dekoracje.com

§ 1

1) Właściciel serwisu
Sklep internetowy prowadzi firma:

Kwiaciarnia "WENA" Agnieszka Mielczarek
Al.Wolności 16
42-200 Częstochowa

NIP: 573-232-05-86, Regon: 152170342
Numer ewidencyjny nadany przez prezydenta miasta Częstochowy: 75597
tel. (+48) 663042966
email :aga.m55555@wp.pl
Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie wena-dekoracje.com

§ 2

1. wena-dekoracje.com jest internetową kwiacirnia,
za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać dekoracje kwiatowe.


§ 3

1.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem wena-dekoracje.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer,
Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4 Warunki realizacji 
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2.Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu wena-dekoracje.com
i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.Dopuszczamy przyjmowanie zamowinien bez rejestracji w opcji "gość"
3.Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej dekoracji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”.
Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
4.Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Kwiaciarnia Wena w Częstochowie bez dodatkowej opłaty.
5.Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego
za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
6.Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5 Polityka zwrotów

1.Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną,
wena-dekoracje.com zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
3.Zamawiający ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy
(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6 Reklamacje

1.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem,
Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2.Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt wena-dekoracje.com, który pokrywa związane z tym koszty.
3.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem.
5. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, wena-dekoracje.com zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
6.W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, wena-dekoracje.com informuje o tym Zamawiającego mailem
bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy,
albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi wena-dekoracje.com
(tryb postępowania reklamacyjnego)

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę,
który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane
podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych
zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 8 Pozostale

1.Wszelkie prawa autorskie do publikowanych zdjęć produktów oraz treści należą do firmy Kwiaciarnia Wena Agnieszka Mielczarek
Wykorzystanie tych materiałów bez pisemnej zgody, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę postępowania karnego.

2. Kolory rzeczywiste mogą odbiegać od kolorów na zdjęciach, ze względu na różne ustawienia aparatu lub monitora.

  W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwiecień 2016 roku.